Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου Κρήτης

Δεύτερη οργανωμένη επίσκεψη για την καταγραφή αρχετύπων στις βιβλιοθήκες της περιφέρειας, αυτή τη φορά στην Κρήτη. Ιδιαίτερη περίπτωση η Κρήτη, καθώς μέχρι πρότινος δεν γνωρίζαμε την ύπαρξη αρχετύπων στις βιβλιοθήκες της, εκτός από το ψηφιοποιημένο στην Ανέμη αντίτυπο της πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης.