Επικοινωνία

Για το πρόγραμμα της καταγραφής των αρχετύπων στις βιβλιοθήκες της Ελλάδας, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη

Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη
Ιστορική Βιβλιοθήκη
2ας Μεραρχίας 36
185 35 Πειραιάς

info@laskaridisfoundation.org
+30 216 900 3700

www.laskaridisfoundation.org